logo

darujem.sk

Inzertné fórum, bezplatná inzercia nielen na darovanie
Užívateľ   Heslo     Nový účet    Zabudol si heslo ?
Hľadať   

#1 2014-03-21 09:32:29

Jana Váleková
Návštevník

Obchodná verejná súťaž

V zmysle § 9a  zákona č. 258/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať obchodnou verejnou smažou nehnuteľnosti - stavby: „Veľký dom služieb“ súp. č. 1994 nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 280, verejné sociálne zariadenie (bez súp. č.) nachádzajúce sa na pozemku parc.č. KN-C 286/14, prípojky, spevnená plocha a pozemky parc.č. KN-C 279/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 297 m2, parc.č. KN-C 279/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2, parc.č. KN-C 286/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 547 m2, parc.č. KN-C 280 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 943 m2, parc.č. KN-C 286/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 514 m2, parc.č. KN-C 286/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 134 m2, parc.č. KN-C 241/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 078 m2, parc.č. KN-C 241/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m2, parc.č. KN-C 279/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 /spolu o výmere 11 856 m2/, nachádzajúce sa v katastrálnom území Lipt. Mikuláš. Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosti je spolu 1.006.000 eur.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú od 10. marca zverejnené na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš, na internetovej stránkewww.mikulas.sk, sekcia úradná tabuľa - obchodné verejné súťaže. Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne útvar právnych služieb, na 2. poschodí č. dv. 207, tel. č. 0445 565 245.

Zápätie

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson

Spravca servera neruci za obsah pridany uzivatelmi. Nepreslo jazykovou upravou.
© 2006-2012 darujem.sk. Vsetky prava vyhradene.
NAJ.sk